Miễn Trừ Trách Nhiệm

1. Thông Tin Tính Chất Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo: Những thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến đánh giá, đánh giá nhà cái, và tư vấn cá cược, chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

2. Sự Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước. Người sử dụng được khuyến khích kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

3. Tùy Chọn và Quyết Định Cá Nhân: Mọi quyết định cá cược và sử dụng dịch vụ nhà cái là quyền và trách nhiệm của người chơi. Chúng tôi không ép buộc hay chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ quyết định cá nhân của người sử dụng.

4. Nghiêm Cấm Dưới 18 Tuổi: Trang web chỉ dành cho người chơi trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp tại quốc gia cư trú. Chúng tôi cấm nghiêm ngặt việc sử dụng trang web cho mục đích cá cược nếu không đủ tuổi.

5. Quy Định Pháp Luật và Chính Sách Riêng Tư: Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách riêng tư. Người sử dụng được khuyến khích đọc kỹ và hiểu rõ những quy định này trước khi sử dụng trang web.

6. Không Chịu Trách Nhiệm Về Liên Kết Bên Ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính xác của những trang web này, và người sử dụng chịu trách nhiệm khi truy cập chúng.

7. Phản Hồi và Đóng Góp: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và đóng góp từ người sử dụng, tuy nhiên, không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào từ việc sử dụng thông tin từ phản hồi hoặc đóng góp.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, người sử dụng hiểu và chấp nhận miễn trừ trách nhiệm trên. Chúng tôi khuyến khích mọi người đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.